CASE: Fælles moderne branding,
nyt navn + (CVI)
corporate visuel identitet

4 forskellige museer
5 arkiver og
4 fagområder
samlet i én overordnet organisation

BAGGRUND OG UDFORDRING:

Navnet på en organisation skal reflektere dens sjæl og dens vision. Da vores museer og arkiver oprindelig blev fusioneret, blev den nye organisation døbt Museum Salling. Men de individuelle udstillingssteder beholdt deres gamle navne. Dette betød brand-forvirring og en manglende fælles vision og formål. En visionsstyret brandingproces skabte navnet MUSE®UM og logoet samt unikke, inviterende signature for besøgsstederne.

Jan Tapdrup

Afklarende brandingproces:

Hvem er I?   Hvad kan I?   Hvor vil I hen?

research og brainstorm  ⇢

nyt navn + logo design ⇢

visioner og positionering ⇢

corporate Visuel identitet ⇢

branding strategi  ⇢

Implementering af design

Strategi udfoldet i NYT NAVN 

MUSE®UM … er en stolt tilkendegivelse af, at vi er et museum; en institution, hvis traditioner kan spores tilbage til renæssancen i Italien. De Bauhaus-inspirerede bogstaver i logoet afspejler disse klassiske rødder. MUSE: Ordet ‛museum’ betegnede oprindelig et tempel for muserne; de græske gudinder der var inspirationskilder for kunst og videnskab. Moderne muser vil ikke have templer. De vil have funky rum, der taler til sind og sanser. Dette er, hvad vi vil skabe. SE: Se tingene på en ny måde. RUM: Rum kan findes og opleves inde, ude eller virtuelt. Vi ønsker, at man skal se, og tænke over, alting. Blot fra en anderledes vinkel. Vi symboliserer dette ved at rotere ‛SE’.

Navnetrækket MUSE®UM fortæller der er MUSER, RUM og noget at SE. Ordet museum opleves på en ny måde med fokus på SE.

resultAT af branding strategiproces

Fælles strategi

Uddrag fra den fælles fremtidig strategi for museerne, arkiveren og fagområderne:

Vi vil skabe et museum der passer til det 21. århundrede; et museum der har noget at sige; et museum der slipper kreativiteten løs og medskaber indsigt; et museum der er samlingsbaseret, kuratorisk informeret og publikumsfokuseret; et museum med et menneskeligt ansigt, der som et tredje rum forankrer samfundslivet.

kom og SE “det tredje rum”

besøgsstederne
– unikke rum
med særlig identitet

Uddrag fra den fælles fremtidig strategi: Det tredje sted (eller tredje rum) blev betegnet som sådan af Ray Oldenburg. Hans argument er at vi behøver sociale omgivelser for at opbygge fællesskaber uden for hjemmet (det første rum) og -arbejdspladsen (det andet rum). De tredje rum er vigtige for civil-samfundet, demokratiet og borgernes engagement i skabelsen af en følelse af et sted. Alle vores besøgssteder har unik berettigelse og har derfor fået deres egen personlige signatur, der sanselig gør følelsen af og strategien for deres sted.

Coperate branding
sammenhæng mellem: intern kultur
ekstern omdømme
ønsket mål vision 

TEMPLATE
FULLSCREEN

Strategi udfoldet i NYT LOGO DESIGN & COPERATE VISUAL IDENTITY

Logoet er enkelt, klassisk og fleksibelt og kan anvendes lige meget horisontalt og vertikalt. ®: Kernen for det moderne museum er, at det stiller “rum” til rådighed. Rum, der byder på fordybelse, oplevelse, historie, kreativitet, sanselighed. ® er fremstillet i et rum i sig selv. Et registreret varemærke, som er løftet om autenticitet og unikness. SE: Der er mulighed for at tænke nye vinkler igennem de væltede S og E. Vende op og ned på tingene. I et innovativt flydende samfund har vi brug for at SE; fortid, nutid, fremtid som inspiration til kreativ tænkning og for at finde ro, mening og perspektiv i tilværelsen. SE fokuserer og perspektiverer. Når logoet MUSE®UM relaterer til udstillingstitler, er titlen det vigtigste element, og SE i logoet bliver brugt til at skabe opmærksomhed / skabe fokus på udstillingstitlen – en opfordring til “kom og SE”.

Vi skaber virksomhedens identitet og gør forretningen synlig

purelines-lang2-kopier

PURE LINES – VISUEL KOMMUNIKATION
FILMBYEN 23, 2. tv, AARHUS C
INFO@PURELINES.DK

60 60 70 11